ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας όπως προέκυψε μετά τις εκλογές τον Ιούλιο του 2022 και την συγκρότηση του σε σώμα.

Πρόεδρος / Υπ. Αντρικού 1ος: Κωστούλας Σταύρος     Τηλ. 6909145135

Γεν. Αρχηγός / Υπ. Αντρικού 2ος: Πανίδης Ευάγγελος     Τηλ. 2684024755

Αντιπρόεδρος / Υπ. Αντρικού 3ος: Γκότσης Χρήστος     Τηλ. 6949292155

Γεν. Γραμματέας / Ταμίας / Γιατρός Αγώνων 2ος: Μπόχτης Θωμάς     Τηλ. 6977088502

Μέλος / Υπ. Ακαδημιών 1ος: Παππάς Αναστάσιος     Τηλ. 6977230024

Μέλος / Υπ. Ακαδημιών 2ος: Πάτσης Γεώργιος     Τηλ. 6979448981

Μέλος / Υπ. Ακαδημιών 3ος / Υπ. Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων / Υπ. Ιστοσελίδας Ομάδας: Φαναρίσιος Κων/νος    Τηλ. 6972822730

Μέλος / Υπ. Ακαδημιών 4ος : Βασιλείου Δημήτριος     Τηλ. 6972839903

Μέλος / Γιατρός Αγώνων 1ος: Πανίδης Γεώργιος    Τηλ. 6972477977

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

aekanalakiou@gmail.com

+30 690 914 5135

SOCIAL

By Konstantinos

fanaras10@yahoo.gr

+30 697 2822 730

logo AE Kanalakiou 200X200